Geriatria

Geriatria

Geriatria

Geriatria on lääketieteen erikoisala, joka on perehtynyt ikääntymiseen ja ikäihmisten kokonaisvaltaiseen hoitoon. Tämä edellyttää sekä yleislääketieteellistä osaamista että erityisosaamista ikäihmisten oikeanlaiseen diagnosointiin ja hoitoon. Eteenkin ikäihmiset, joilla on useita sairauksia, runsaasti lääkkeitä tai jotka kärsivät muistihäiriöistä, hyötyvät geriatrisesta asiantuntemuksesta. Geriatrinen hoito tavoittelee parasta mahdollista elämänlaatua.

 

Geriatri on ikääntyneen hoidon asiantuntija

Geriatriaan erikoistunut lääkäri on geriatri. Geriatrin tehtävänä on arvioida ja hoitaa kokonaisvaltaisesti potilaan terveydentilaa ja toimintakykyä. Arvioinnissa huomioidaan myös potilaan ja hänen lähiympäristönsä realistiset toiveet ja mahdollisuudet. Hoitopäätöksiä tehdessään geriatri pyrkii parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun ottaen huomioon kokonaistilanteen.

Geriatrin hoitopäätökset perustuvat asianmukaiseen diagnostiikkaan, ja päätöksissä huomioidaan aina niiden mahdolliset vaikutukset potilaan toimintakykyyn, erityisesti kognitioon ja fyysiseen kuntoon. Tarvittaessa potilas ohjataan hoitoon muille erikoisaloille, mutta kokonaisvastuu hoidosta säilyy kuitenkin geriatrilla. Koska suurin osa ikäihmisten sairauksista on pitkäaikaisia ja parantumattomia, voidaan täydellisen parantumisen sijaan tavoitella parasta mahdollista elämänlaatua hoitamalla oireita ja säilyttämällä potilaan itsenäinen toimintakyky mahdollisimman pitkään.

Geriatrin työnkuvaan kuuluu lisäksi ikäihmisten ylläpitävää terveydenhoitoa, toimintakyvyn ja geriatrisen kuntoutuksen arviointia sekä muistihäiriötutkimuksia.

Siirry sivun alkuun