Osteoporoosi

Osteoporoosi

Osteoporoosi eli luukato tarkoittaa luun massan vähenemistä ja luun rakenteen muuttumista siten, että luun lujuus alenee ja murtumariski kasvaa. Tällöin luusto haurastuu ja luunmurtumia voi tulla myös vähäisistä vammoista.

Jos sinulle tai läheisellesi tulee helposti murtumia luihin, ota yhteyttä Trinitakseen ja varaa aika lääkärin vastaanotolle.  Luustosi kunto on hyvä tarkistaa ammattilaisen avulla.

Osteoporoosin oireet

Osteoporoosin huomaaminen voi olla hankala, sillä osteoporoosi ei aiheuta ennalta huomattavia oireita. Yleisemmin osteoporoosi havaitaan vasta silloin, kun pienienerginen vamma aiheuttaa luunmurtuman.

Usein osteoporoottisten murtumien ensimmäinen merkki on reisiluun murtuminen, selkänikaman murtuma tai ranteen murtuminen. Nämä ovat yleisimmät luun murtumat, jotka aiheutuvat osteoporoosista. Osteoporoosissa murtuma selkäniveleen voi tulla melko pienestäkin tärskystä aiheuttaen  selkärangassa kovaa kipua. Myös reisiluun ja ranteen murtumat voivat aiheutua harmittoman näköisen kaatumisen seurauksena.

Muita osteoporoosiin viittaavia oireita voivat olla pituuden lyhentyminen tai ryhdin painuminen kasaan. Tämä voi olla merkki siitä, että selkänikamat voivat olla painuneet kasaan osteoporoosin takia.

Osteoporoosi syyt

Osteoporoosi on yleisempää naisilla kuin miehillä. Useimmin ostoporoosia ilmaantuu vaihdevuodet ohittaneilla naisilla. Ilman hormonikorvaushoitoa estrogeenin määrä laskee kehossa, jolloin estrogeeni ei enää suojaa luun mineraalitiheyden pienentymiseltä.

Miehillä osteoporoosi alkaa yleensä myöhemmin kuin naisilla. Miehillä osteoporoosin syntymiseen vaikuttaa testosteronin määrän lasku. Testosterini ei suojaa enää luiden kuntoa yhtä tehokkaasti.

Osteoporoosin riskitekijät

  • Kalsiumin ja d-vitamiinin liian vähäinen saanti
  • Vähäinen liikunta
  • Tupakointi
  • Liiallinen alipaino
  • Perintötekijät
  • Pitkäaikainen kortisonilääkitys

Lievä ylipaino voi auttaa suojaamaan osteoporoosilta, sillä ylipainon takia luut joutuvat isommalle kuormitukselle. Ylipainosta voi olla kuitenkin muuta haittaa terveydelle, joten se on terveydellinen riskitekijä.

 

Osteoporoosi toteaminen

Osteoporoosi voidaan todeta mittaamalla luun tiheys. Luuntiheysmittaus on ainoa luotettava tapa todeta osteoporoosi ennen luunmurtumien ilmaantumista. Luuntiheysmittauksella voidaan varmistaa diagnoosi osteoporoosista, määrittää luun haurastumisen aste, ennustaa luun murtamariskiä tai seurata kuinka osteoporoosilääkitys on tehonnut.

Aikaisempi murtuma ennakoi yleensä toista murtumaa, joten on tärkeää hoitaa osteoporoosia lääkärin suunnitelman mukaan ja huolehtia omasta lihaskunnosta ja tasapainosta ensimmäisen osteoporoosiperäisen murtuman jälkeen.

 

Osteoporoosin hoito

Ensisijainen tapana hoitaa osteoporoosia on aktiivinen itsehoito, jolloin liikunnallisilla ja terveellisillä elämäntavoilla voidaan pienentää luunmurtumien riskiä.

Itsehoidossa on tärkeää huolehtia, siitä että saa riittävästi kalsiumia ja d-vitamiinia. Kalsiumia tulisi saada päivän aikana vähintään 1000 mg:n ja 1500 mg:n väliltä oleva määrä. Kalsiumin lähteiksi soveltuvat ensijaisesti ravinnoista esimerkiksi seuraavat tärkeimmät kalsiumin lähteet: maito, juusto, piimä ja muut maitovalmisteet.

D-vitamiinia on mahdollista saada sekä ravinnosta että auringonvalosta. Riittävä d-vitamiinin saanti on syytä turvata lisäravinteilla eteenkin vuoden pimeimpinä kuukausina, sillä pelkästä ravinnosta saatava d-vitamiini on harvoin tarpeeksi pitämään veren d-vitamiinitasoja yllä.  D-vitamiinin saantisuositukset vaihtelevat ikä- ja potilasryhmien mukaan. Esimerkiksi kaikille yli 75- vuotiaille suositellaan lisäravinteen 20 mikrogrammaa d-vitamiinia päivässä vuodenajasta riippumatta. Parhaiten oman d-vitamiinin tarpeen ja mahdollisen lisäravinteena otettavan d-vitamiinin määrän saa selville tutkituttamalla veren d-vitamiinitason laboratoriossa.  Tuloksen perusteella lääkäri arvioi yksilöllisen d-vitamiinin tarpeen ja antaa hoitosuosituksen tähän liittyen.

Osteoporoosin itsehoito

Osteoporoosin itsehoidon ja luun lujuuden ylläpitämisen keskeisin tarkoitus on vähentää tulevien luunmurtumien määrää. Osteoporoosin vaaraa voit vähentää itse terveellisillä elämäntavoilla ja aktiivisella arkielämällä.

D-vitamiinipitoisia ruokia on hyvä syödä päivittäin sekä ottaa d-vitamiinia ravintolisänä yleisten suositusten tai lääkärin ohjeistusten mukaisesti. Samoin on hyvä huolehtia riittävästä kalsiumin saannista päivittäin joka ruokavaliolla tai ravintolisänä. Riittävän d-vitamiinin ja kalsiumin saanti nuorena on avuksi ihmisen vanhetessa. Jos ihminen pitää elämänsä aikana huolta luumassastaan, on siitä apua eläkepäivinä.

Aktiivinen elämäntapa on myös tärkeää osteoporoosin ehkäisemisessä. Hyvä lihaskunto on myös tärkeää, sillä se auttaa hyvän tasapainon ylläpidossa ja näin ehkäisee kaatumisesta johtuvia murtumia ja vammoja. Kaikki luustolle tärähtelyjä ja iskuja aiheuttava liikunta on hyväksi osteoporoosin ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Osteoporoosin lääkehoito

Osteoporoosin lääkehoito tulee yleensä kysymykseen silloin kun osteoporoosiperäinen luunmurtuma on jo ilmaantunut, luunmurtumavaara on arvioitu merkittävän isoksi tai luuntiheysmittaus on antanut siihen riittävän syyn. Ennen lääkehoidon aloittamista jokaisen potilaan kohdalla arvioidaan lääkityksen tarve ja kesto aina henkilökohtaisesti.

Osteoporoosiin lääkehoitoa voidaan harkita pääosin vain, jos potilaalle on jo tullut osteoporoosista johtuva murtuma. Osteoporoosin hoitoon on tarjolla jonkin verran lääkkeitä. Yleisin näistä on bisfosfonaatti-lääkke, joka estää luun hajoamista.

 

osteoporoosi oireet ja osteoporoosin ehkäisy

Osteoporoosin ehkäisy

Osteoporoosin hoito on pääsääntöisesti ehkäisyä. Osteoporoosia voit ehkäistä käytännössä samoilla tavoilla, jotka ovat suositeltuja osteoporoosin itsehoidossa.

Luun määrä kasvaa 20-30 -vuotiaaksi asti, joten nuorena harrastettu tuki- ja liikuntaelimistöä vahvistava liikunta ja terveellinen ruokavalio ovat tärkeitä luun määrän lisäämisessä nuorena. Luumassa väheneminen alkaa 40 ikävuoden jälkeen, joten viimeistään silloin olisi hyvä alkaa harjoittamaan osteoporoosin itsehoitoa.

Mainioita urheilulajeja osteoporoosin kannalta ovat esimerkiksi reipas kävely, lenkkeily ja pallopelit. Luun lujuutta lisäävätkin sellaiset urheilulajit, joissa syntyy tärähtelyjä ja iskuja luustoon.

Hyvä tasapaino ehkäisee kaatumisia ja siten on tärkeässä osassa osteoporoosiin liittyvien murtumien ehkäisyssä. Useimmissa tapauksissa ihmiset murtavat luunsa jonkin kaatumisen seurauksena. Paras tapa ehkäistä kaatumisriskiä on harrastaa liikuntaa ja tasapainoharjoitteita, jotka edistävät tasapainoa, jolloin riski kaatua on pienempi.

 

Kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti on tärkeää

D-vitamiini on tärkeässä osassa kalsiumin lisäksi. Päivittäinen kalsiumin ja d-vitamiinin riittävä nauttiminen takaa luuston hyvinvoinnin. D-vitamiinia on helppo ottaa ravintolisänä suun kautta. Myös kalsiumia voi ottaa ravintolisänä, jos ruokavaliosta ei saa tarpeeksi kalsiumia.

Tupakoinnin lopettaminen, alkoholin kohtuullinen kulutus sekä ruokasuolan vähäinen käyttö päivittäin ovat suositeltavia osteoporoosin ehkäisemisessä.

 

Asiantuntijat

Neurologian- ja geriatrian erikoislääkäri

Lue myös

Siirry sivun alkuun