Muistisairaudet

Muistisairaudet

Muistisairaudet

Muistisairaudet ovat ryhmä sairauksia, jotka näivettävät muistin ohella elämän peruspilareita myös muutoin.  Muistisairaus voi hankaloittaa elämää esimerkiksi aiheuttamalla persoonallisuuden muutoksia, ongelman ratkaisukyvyn tai aloitekyvyn heikkenemistä sekä taloudellisten asioiden hoitamisen vaikeutta. 

Muistisairaudet kehittyvät useimmiten elintapojen ja perimän yhteisvaikutuksesta. Muistisairauksien ehkäisyssä on tärkeintä, että pidämme huolta aivojen terveydestä terveellisillä elämäntavoilla.  Ikääntyminen on toki asia mikä vaikuttaa muistamiseen, mutta terve muisti toimii läpi elinkaaremme. Korkeasta iästä huolimatta lisääntyneiden muistioireiden taustalla piilee siis aina jokin syy, joka täytyy selvittää.

Muistisairauksien diagnostiikka ja hoidon arviointi edellyttävät erityisosaamista ja kokemusta. Mahdollisimman varhaisen vaiheen muistisairauden toteamisella ja hoidolla hidastetaan sairauden etenemistä huomattavasti. Samalla toimintakykyä ja elämänlaatua parannetaan merkittävästi. Muistisairaudesta huolimatta on mahdollista elää hyvää ja toimintakykyistä arkea, ja elämä kotonakin voi jatkua vielä vuosia.

 

Muistisairauden tunnistaminen

Muistisairauden ensioireita on usein hankala tunnistaa itse ja yleensä muistitestiin hakeudutaankin läheisen kehotuksesta. Olennaista on kiinnittää huomiota muistihäiriöiden toistuvuuteen. Yksittäinen unohdus saattaa johtua esimerkiksi väsymyksestä. Muistisairauden oireita ovat esimerkiksi seuraavat:

   • Lähimuistin heikentyminen
   • Sovittujen tapaamisten jatkuva unohtelu
   • Perheenjäsenten ja läheisten nimien unohtaminen
   • Matemaattisten taitojen heikkenemine
   • Kirjoittamisen ja lukemisen ymmärtämisen vaikeutuminen
   • Persoonallisuuden muutokset
   • Mielialan vaihtelut (masennus, ahdistus, hermostuneisuus, kärsivällisyyden puute)
   • Unen laadun heikkeneminen (yölliset heräämiset, nukahtamisvaikeudet)
   • Puhehäiriöt
   • Kömpelyys ja hitaus (motoriset ongelmat)
   • Aistiharhat
   • Keskittymisvaikeudet

Apua muistiongelmiin

Kun epäilet muistisairautta itselläsi tai läheiselläsi, on tärkeää hakeutua ajoissa muistisairauksien tunnistamisen ja hoidon spesialistin – GERIATRIN – vastaanotolle. Trinitas Lääkäritalossa sinua palvelevat kokeneet muistisairauksien diagnosoinnin ja hoidon asiantuntijat. 

Vastaanotolla geriatrimme tutkii sinut ja tarkistaa asiaan kuuluvat verikokeet. Lääkäri selvittää myös käytössäsi olevat muistiasi ja toimintakykyäsi mahdollisesti haittaavat ja sinulle sopimattomat lääkkeet. Trinitaksen sairaanhoitaja tekee kanssasi CERAD-muistitestin. Mikäli muistisairautta epäillään edelleen näiden tutkimusten jälkeen, ohjaamme sinut pään magneettitutkimukseen.

Muistisairausdiagnoosin jälkeen opastamme sinua ja läheistäsi oikean hoidon suhteen. Autamme myös Kelan etuuksien hakemisessa. Mahdollisten ongelmien ilmetessä saatte geriatreiltamme nopean ja asiantuntevan avun.

 

Siirry sivun alkuun