Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arviointi

Terveyden pettäessä lääkehoito on usein välttämätön osa kokonaishoitoa, jotta onnistunut lopputulos saavutetaan. Mutta samalla täytyy muistaa lääkehoidon arvioinnin tärkeys aina uuden lääkityksen alkaessa. Ilman säännöllistä tilannetarkistusta tarpeettomia ja jopa haitallisia lääkkeitä voi kuitenkin jäädä potilaan lääkelistalle.

Lääkehoidon arvioinnin ajanvaraus

Mikäli haluat keskustella omasta lääkityksestä ammattilaisen kanssa, voit olla yhteydessä Trinitaksen asiakaspalveluun. Lääkehoidon arvioinnin meillä tekee geriatrian erikoislääkäri. Lääkehoidon arvioinnin tekee usein farmaseutti tai proviisori, mutta Trinitaksella arviointi menee aina lääkärin kautta. Lääkäri voi tarvittaessa tehdä muutoksia potilaan lääkehoitoon.

Mikäli sinua kiinnostaa oman tai läheisesi lääkehoidon arviointi, voit olla meihin yhteydessä puhelimitse numeroon 010 574 3210 arkisin 9-17.

Lääkehoidon arvioinnin tärkeys

Ikäihmisten lääkehoidon arviointi

Kun käytössä on useampia lääkkeitä yhtä aikaa, voivat ne vaikuttaa joko edullisesti tai haitallisesti toistensa tehoon. Mitä enemmän lääkkeitä on käytössä, sitä enemmän on haasteita lääkkeiden yhteis- ja sivuvaikutusten kanssa. Etenkin ikäihmisillä on monta eri tekijää jotka voivat huonontaa lääkkeiden tehoa tai lisätä lääkehaittojen riskiä. Myös ruoka- ja nautintoaineet sekä ravintolisät voivat vaikuttaa lääkkeiden turvallisuuteen ja niiden tehoon.

Lääkehoidon arvioinnin sisältö

Potilaan haastattelu on lääkehoidon arvioinnissa avainasemassa kun aloitetaan arviointi. Myös omaiset voivat antaa tietoa hoitavan lääkärin haastattelussa. Tässä vaiheessa selviää onko nykyisen lääkityksen kanssa ongelmia ja arvioidaan onko potilaan arjessa ollut muita muutoksia.

Lääkehoidon arvioinnissa tärkeintä on lääkityksen tarkoituksenmukaisuus. Lääkehoidon arviointi tarkoittaa ainakin seuraavien kysymyksien läpikäyntiä:

  1. Miten lääkkeet sopii ikäihmiselle?

  2. Löytyykö epätarkoituksenmukaisia päällekkäisyyksiä?

  3. Heikenttääkö tai voimistaako joku lääkeaine tai ravintolisä toisen lääkkeen tehokkuutta?

  4. Onko nyt otettavat lääkkeet haitallisia?

  5. Otetaanko lääkkeet oikeaan aikaan?

  6. Onko annos oikea?

Lääkityksen arvioinnissa läpikäytävät kysymykset

Onnistunut lääkehoito

Geriatrian erikoislääkärin työn keskeinen alue on potilaan lääkityksen jatkuva arviointi ja tasapainon löytäminen lääkityksen haittojen ja hyötyjen välillä. Trinitas Lääkäritalon geriatri muodostaa kokonaiskäsityksen käyttämiesi lääkkeiden hyödyistä ja mahdollisista haitallisista yhteisvaikutuksista kehossasi. Geriatri suhteuttaa lääkityksesi sairauksiisi ja elämäntilanteeseesi, ja ehdottaa tarpeelliseksi katsotut muutokset lääkitykseesi. Onnistuneeseen hoitoon kuuluu myös riittävän vitamiinien saannin arviointi.

Potilaalle annettavan lääkityksen arviointi on osa kokonaisvaltaista hoitosuunnitelmaa ja tällä varmistetaan mielekäs ja tasapainoinen hoito sekä lääkitys. Saat vastaanotolta mukaasi raportin muutoksista, päivitetyn ja ajantasaisen lääkelistan sekä sähköiset reseptit turvallisen hoidon varmistamiseksi.

Onnistunut lääkehoito
Siirry sivun alkuun