Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arviointi

Terveyden pettäessä lääkehoito on usein välttämätön osa kokonaishoitoa, jotta onnistunut lopputulos saavutetaan. Ilman säännöllistä tilannetarkistusta tarpeettomia ja jopa haitallisia lääkkeitä voi kuitenkin jäädä potilaan lääkelistalle. Kun käytössä on useampia lääkkeitä yhtä aikaa, voivat ne vaikuttaa joko edullisesti tai haitallisesti toistensa tehoon. Mitä enemmän lääkkeitä on käytössä, sitä enemmän on haasteita lääkkeiden yhteis- ja sivuvaikutusten kanssa. Myös ruoka- ja nautintoaineet sekä ravintolisät voivat vaikuttaa lääkkeiden turvallisuuteen ja niiden tehoon.

Onnistunut lääkehoito

Geriatrian erikoislääkärin työn keskeinen alue on potilaan lääkityksen jatkuva arviointi ja tasapainon löytäminen lääkityksen haittojen ja hyötyjen välillä. Trinitas Lääkäritalon geriatri muodostaa kokonaiskäsityksen käyttämiesi lääkkeiden hyödyistä ja mahdollisista haitallisista yhteisvaikutuksista kehossasi. Geriatri suhteuttaa lääkityksesi sairauksiisi ja elämäntilanteeseesi, ja ehdottaa tarpeelliseksi katsotut muutokset lääkitykseesi. Onnistuneeseen hoitoon kuuluu myös riittävän vitamiinien saannin arviointi.

Potilaalle annettavan lääkityksen arviointi on osa kokonaisvaltaista hoitosuunnitelmaa ja tällä varmistetaan mielekäs ja tasapainoinen hoito sekä lääkitys. Saat vastaanotolta mukaasi päivitetyn ja ajantasaisen lääkelistan ja sähköiset reseptit turvallisen hoidon varmistamiseksi.

Siirry sivun alkuun