Dementia

Dementia

Dementia

Dementia mielletään usein erilliseksi sairaudeksi, mutta oikeasti se oireyhtymä, jossa muistin heikkeneminen ja muiden kognitiivisten kykyjen lasku alentavat potilaan kykyä selviytyä normaaleista arjen toiminnoista ja haittaavat sosiaalista selviytymistä. Dementia aiheuttaa vaikeuksia arkipäivän askareissa selviytymiseen.

Dementian kehittymiseen vaikuttavat etenevät muistisairaudet, jotka rappeuttavat aivoja ja heikentävät toimintakykyä laaja-alaisesti ja heikentävät muistia. Alzheimerin taudin lisäksi dementiaa aiheuttavia eteneviä muistisairauksia ovat muun muassa Lewyn kappaletauti, verisuoniperäinen muistisairaus sekä otsa-ohimolohkorappeumasta johtuva muistisairaus. Nykyisin puhutaankin ennemmin muistisairauksista kuin dementiasta.

Dementian oireet

Dementiaan liittyvät oireet voivat olla joko pysähtyneitä, ohimeneviä tai pysyviä riippuen siitä, mikä sairaus aiheuttaa oireyhtymän.

Dementiaan liitettäviä yleisiä oireita ovat:

  • uusien asioiden oppimisen vaikeus
  • aiemmin opittujen asioiden mieleen palauttamisen vaikeus
  • oikeiden sanojen muistamisen tai ymmärtämisen vaikeus
  • toimintakyvyn heikkeneminen rutiinien osalta
  • ohjeiden mukaan toimimisen vaikeus
  • persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutokset
  • erilaiset muistiongelmia ja käytöshäiriöitä

Dementian hoito riippuu dementiaa aiheuttavan muistisairauden hoidosta. Diagnoosia tehtäessä on huomioitavaa, että iäkkäillä henkilöillä vakava masennus voi aiheuttaa hyvin samankaltaisia oireita kuin dementiaoireet. Dementiaa kannattaa pyrkiä ennaltaehkäisemään jo varhain esimerkiksi terveellisellä ruokavaliolla ja riittävällä liikunnalla, joilla on muistisairauksilta suojaavia vaikutuksia.

Siirry sivun alkuun