Alzheimerin tauti

Alzheimerin tauti

Muistisairauksista yleisin on Alzheimerin tauti. Alzheimerin tauti on aivoja rappeuttava etenevä muistisairaus. Tauti on harvinainen alle 65-vuotiailla, mutta tautia voidaan todeta jo alle 50-vuotiailla. Taudin yleisyys kasvaa voimakkaasti iän myötä ja yli 85-vuotiailla sitä esiintyy jo 15–20 prosentilla. Dementian taustalla on yleisimmin Alzheimerin tauti, ja osalla tätä esiintyy yhdessä muiden aivosairauksien kanssa.

Alzheimerin taudin oireet

Alzheimerin taudin ensimmäinen oire on muistin heikentyminen. Erityisesti lähimuisti ja uuden oppiminen vaikeutuvat, kun taas aiemmin opitut taidot säilyvät selvästi pidempään. Kielelliset toiminnot kuten puheen ymmärtämisen vaikeus sekä näönvarainen hahmottaminen vaikeutuvat sairauden edetessä. Oirekuvaan kuuluu myös toiminnanohjauksen heikentyminen, mistä kertoo organisointikyvyn heikentyminen sekä toiminnan suunnittelun, aloittamisen ja toteuttamisen vaikeus. Lopulta päivittäiset toiminnot alkavat tuottaa ylitsepääsemättömiä haasteita ja aivan loppuvaiheessa myös kävely- ja puhekyky heikentyvät.

Valtaosalla sairastuneista esiintyy sairauden aikana myös psyykkisiä oireita ja käytösoireita. Yleisesti esiintyy myös masennusta ja ahdistuneisuutta, ja toisinaan myös vaikeaa levottomuutta ja harhaluuloisuuttakin. Vainoharhaisuus saattaa toisaalta olla jopa taudin ensimmäisiä oireita.

Alzheimerin taudin hoito ja ennaltaehkäisy

Alzheimerin tautia ei voida parantaa, mutta sairauden etenemistä voidaan hidastaa ja oireita voidaan lievittää lääkkeillä. Alzheimerin taudin lääkehoidolla voidaan parantaa keskittymiskykyä, kohentaa toimintakykyä ja vähentävät psyykkisiä ja käytösoireita. Ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä voidaan viivyttää taudin hyvällä lääkehoidolla. Lisäksi on olemassa runsaasti lääkkeettömiä hoitoja ja yhteiskunnan tukipalveluja Alzheimerin tautiin sairastuneen tukena.

Alzheimerin taudin varsinaista syytä ei tiedetä, mutta terveyttä edistävillä elintavoilla voidaan vähentää Alzheimerin taudin vaaraa. Säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus, ylipainon välttäminen ja aivojen aktiivinen käyttäminen sekä perussairauksien hyvä hoito ovat keinoja ennaltaehkäistä Alzheimerin tautia. Alzheimerin tautiin liittyvät muutokset aivoissa voivat alkaa kehittyä jo kymmeniä vuosia ennen kuin itse sairaus voidaan todeta, joten on ensiarvoisen tärkeää, että hyvinvoinnista ja terveydestä huolehditaan jo työikäisinä työn ja arjen kiireiden keskellä.

Siirry sivun alkuun