Lääkärintodistukset ja lääkärinlausunnot

Lääkärintodistus ja lääkärinlausunto

Lääkärintodistus ja lääkärinlausunto

Lääkärinlausunto tai lääkärintodistus voi tulla tarpeeseen mikäli olet uusimassa ajokorttiasi, lähdössä matkalle tai hakemassa sosiaaliturvaetuuksia. Trinitaksen lääkärit ja asiantuntijat kirjoittavat lausuntoja ja todistuksia juuri näitä tilanteita varten. Lääkäri kirjoittaa sinulle lausunnon tai todistuksen vastaanotollamme ja saat sen heti mukaasi.

 • Helpoiten varaat ajan verkkoajanvarauksemme kautta. Varaa tässä tapauksessa aika yleislääkärille tai geriatrian erikoislääkärille.
 • Ajanvaraus onnistuu myös soittamalla Turun (010 574 3210) tai Tampereen (010 574 3211) vastaanotolle.

Yleiset lääkärintodistukset ja lääkärinlausunnot

Lääkärintodistus

Lääkärintodistuksella on mahdollista todistaa lääketieteellisesti havaittava sairaus tai tila. Todistuksesta voi myös selvitä esim. näön tai kuulon taso, tai näiden puute. Lyhyesti voidaan sanoa, että kyseessä on lääkärin kirjoittama todistus tutkittavan työkyvystä, vammasta tai sairaudesta. Todistusta tai lausuntoja tarvitaan yleisesti asioitaessa Kelan kanssa. Tällöin lääkäri ottaa kantaa siihen täyttääkö tutkittava henkilö etuuden saamisen kriteerit. Päätös tulee kuitenkin lopulta Kelan suunnalta lääkärintodistuksen perusteella.

Alle olemme listanneet kaikki yleisimmät lääkärintodistukset. Nämä eivät kuitenkaan sovi kaikkiin tarkoituksiin ja siksi lääkärit voivat myös kirjoittaa vapaamuotoisen todistuksen tai lausunnon.

Lääkärintodistus A

Lääkärintodistus A (A-todistus) on se yleisin todistus jonka lääkäri antaa. Jos olet joskus hakenut lääkärintodistuksia sairaslomaa varten, olet saanut tämän mukaasi vastaanotolta. A-todistus kannattaa pyytää vain jos kyseessä on lyhytaikainen sairaus kuten kausi-influenssa. Todistus sisältää vain sairauden diagnoosin, tutkittavan ammatin ja mahdollisesti pari selvittävää sanaa. Nämä suppeammat lääkärintodistukset eivät sisällä tarkempaa selvitystä potilaan terveydentilasta. Potilas saa todistuksen mukaansa vastaanotolta ja toimittaa sen itse työnantajalleen.

Mikäli tilanne pitkittyy, ei pitempää sairauslomaa voi jatkaa A-todistuksen perusteella. A-todistuksella voi hakea maksimissaan 60 päivää sairaslomaa. Mikäli kyseessä on vakavampi sairaus joka vaatii pidemmän sairasloman, tarvitaan Kelan päätöksiä varten lääkärinlausunto B.

Lääkärinlausunto B

Lääkärinlausunto B (B-lausunto) on perinpohjainen selonteko tutkittavan toimintakyvystä, sairaudesta, ennusteesta sekä jatkosuunnitelmasta. B-lausunnolla voi hakea sairauslomaa 300 päiväksi. B-lausuntoa tarvitaan useita Kelan etuuksia hakiessa, esimerkiksi kuntoutusta, lääkekorvauksia, sekä ruokavaliokorvausta varten.

Tutkittava saa lausunnon mukaansa ja toimittaa sen sille taholle joka on sitä pyytänyt.

Lääkärinlausunto E ja C

Lääkärinlausunnot E ja C (E- ja C-lausunto) ovat harvinaisempia ja näitä pyytävät usein esimerkiksi vakuututyhtiöt. E-lausuntoa käytetään ammattitautiasioissa ja tapaturmissa. Lääkäri arvioi ja kirjaa silloin tapaturmasta syntyneet vammat, tehdyt tutkimukset ja annetut hoidot. Vakuutusyhtiö tekee päätöksensä tämän lausunnon perusteella.

C-lausunto on tarpeen, jos joku taho haluaa selvityksen potilaan pitkäaikaisesta toimintakyvystä. Lausunnossa selviää myös tarvitseeko potilas avustajaa tai muita apuvälineitä.

Ajokorttitodistus

Lääkärinlausunto ajokyvystä tulee toimittaa viranomaisille, jos olet hakemassa tai uusimassa tietyn ajokorttiluokan ajo-oikeutta tai jos olet täyttänyt 70 vuotta. Esimerkiksi taksinkuljettajat ja liikenneopettajat tarvitsevat lääkärinlausunnon ajokyvystä. Todistusta voidaan myös tarvita, jos lääkäri on määrännyt aikaistetun lääkärintarkistuksen.

Lausuntoa varten lääkäri tekee normaalin tarkastuksen. Mikäli sinulla on sairaus tai oireita, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn, voi nämä vaatia lisätutkimuksia. Tutkimustulokset voivat vaikuttaa todistuksen lopputulokseen.

Lue ajokorttitodistuksesta lisää tästä.

 

Lääkärintodistusten ja -lausuntojen hinnasto

Lääkäripalvelut, sis. toimistomaksunHintaHinta Kela-korvauksen jälkeen
Lääkärinlausunto ajoterveydestä78 €
Laajennettu ajokorttitodistus ( yli 70v.)110 €
Erikoislääkärin (ger., neur.) laajennettu ajokorttitodistus165 €
Lääkärinlausunto B95 €89 €
Lääkärinlausunto C128 €

Tietoa lääkärintodistuksista ja lääkärinlausunnoista

Lääkärinlausunto

Lääkäritodistuksen sisältö

Terveys ja mahdolliset sairaudet vaikuttavat monella tavalla siihen, miten voimme saada luvan harjoittaa tiettyä toimintaa tai hakea tiettyjä etuisuuksia. Lupaa tai etuisuutta varten tarvitaan usein lääkärin laatima kirjallinen selvitys, joka sisältää tutkimuksin varmistetut tosiasiat. Tätä kutsutaan lääkärintodistukseksi. Todistuksessa lääkäri todistaa mahdollisen sairauden olemassaolon, sen puuttuminen tai muu hoitoon liittyvä yksityiskohta. Todistukset nojaavat pääasiassa lääkärin omiin tietoihin ja tietolähteisiin, joita voivat olla:

 • Omakohtaiset havainnot

 • Kliiniseen tutkimukseen perustuvat potilasasiakirjatiedot

 • Laboratorio- ja kuvantamislöydökset

 • Muiden terveydenhuollon ammattilaisten asiakirjat

Lääkärilausunnon sisältö

Lääkärinlausuntoon sisältyy myös yllä mainitut tutkimuksiin perustuvat tosiasiat. Tämän lisäksi lausuntoon kuuluu lääkärin lääketieteellisesti perustellun arvion potilaan tilanteesta. Lääkärin on otettava kantaa siihen, täyttääkö potilas hänen mielestä tietyn etuuden saamisen vaatimukset. Lääkäri voi lausunnossaan vahvistaa vain sen, mitä on siinä hetkessä havainnut. Esimerkiksi potilaan kivun määrää lääkäri ei voi todistaa. Pääasia on, että lausuntoon sisältyy johtopäätösten kannalta kaikki olennainen. Lääkäri ei myöskään voi jättää pois asioita, jotka voisivat vaikuttaa todistuksen pohjalla tehtäviä ratkaisuja.

Takautuvaa lääkärintodistusta lääkärin ei tulisi kirjoittaa. Tästä on mahdollista poiketa, jos lääkärillä on tarpeelliset potilasta koskevat tiedot tai jos nämä tiedot löytyvät luotettavasta lähteestä. Potilasta hoitaessa lääkäri toimii aina tämän eduksi. Lääkärintodistuksia kirjoittaessa lääkärin on kuitenkin pysyttävä totuudessa, mikä voi johtaa siihen että tutkittava ei aina ole tyytyväinen lääkärinlausunnon sisältöön.

Lääkärintodistuksen rakenne

Mikäli lääkäri ei käytä määrämuotoista lomaketta, tulisi todistukseen sisältyä seuraavat osat:

 1. Lääkäritodistuksen otsikko, tarkoitus ja pyytäjä

 2. Johdanto

 3. Esitiedot

 4. Tutkimushavainnot

 5. Johtopäätökset

 6. Vakuutus, päiväys, allekirjoitus tai sähköinen varmennus

Lääkärintodistuksen toimittaminen

Lääkärintodistus tulee toimittaa potilaalle pikimmiten, kun tiedot on saatu ja tutkimustulokset valmistuneet. Jos olet toimittamassa todistuksia Kelalle, voi sen tehdä joko postitse tai suojatulla sähköpostilla.

Lääkärintodistuksia voi myös lähettää oikealle taholle sähköisesti Kanta-palvelun avulla. Mikäli lääkärin kirjoittamia todistuksia löytyy Kanta-palvelun potilastiedoista, voi näitä välittää Kelalle suoraan etuuskäsittelyä varten. Kaikki tahot eivät kuitenkaan tarjoa tätä mahdollisuutta, joten kannattaa tarkistaa omasta terveydenhuollosta minkälainen käytäntö heillä on.

 

Siirry sivun alkuun