Geriatria

Geriatria

Geriatria

Geriatria on lääketieteen erikoisala, joka on perehtynyt ikääntymiseen ja ikäihmisten kokonaisvaltaiseen hoitoon. Tämä edellyttää sekä yleislääketieteellistä osaamista että erityisosaamista ikäihmisten oikeanlaiseen diagnosointiin ja hoitoon. Eteenkin ikäihmiset, joilla on useita sairauksia, runsaasti lääkkeitä tai jotka kärsivät muistihäiriöistä, hyötyvät geriatrisesta asiantuntemuksesta.

Geriatrinen hoito tavoittelee parasta mahdollista elämänlaatua. Iäkkäiden sairaudet ovat usein pitkäaikaisia ja parantumattomia ja siksi hoidon päätavoite on potilaan elämänlaadun parantaminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Trinitaksen kautta pääset helposti ja nopeasti geriatrian vastaanotolle. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää.

Geriatrian erikoislääkäri on ikääntyneen hoidon asiantuntija​

Geriatriaan erikoistunut lääkäri on geriatri. Geriatrian erikoislääkäri arvioi ja hoitaa kokonaisvaltaisesti potilaan terveydentilaa ja toimintakykyä. Arvioinnissa huomioidaan myös potilaan ja hänen lähiympäristönsä realistiset toiveet ja mahdollisuudet. Hoitopäätöksiä tehdessään geriatri pyrkii parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun ottaen huomioon kokonaistilanteen. Geriatrin työnkuvaan kuuluu myös ikäihmisten ylläpitävää terveydenhoitoa, toimintakyvyn ja geriatrisen kuntoutuksen arviointia sekä muistihäiriötutkimuksia. Geriatrian erikoislääkäri hoitaa pääsääntöisesti yli 65 -vuotiaita.

Ikäihminen ei välttämättä hakeudu hoitoon itse, vaikka oma toimintakyky olisi alentunut. Myöskään läheiset eivät aina huomaa iäkkäiden sairauksien vaikutusta ennen kuin tapahtuu suurempi muutos, joka vaatii hoitoa päivystyksessä. Kaatuminen, sydäninfarkti, keuhkokuume, murtuma ja gerastenia ovat ongelmia, jotka voivat vaatia hoitoa päivystyksen puolella.

Läheisten tuki

Geriatri ottaa huomioon potilaan kokonaistilanteen

Geriatrin hoitopäätökset perustuvat asianmukaiseen diagnostiikkaan, ja päätöksissä huomioidaan aina niiden mahdolliset vaikutukset potilaan toimintakykyyn, erityisesti kognitioon ja fyysiseen kuntoon. Tarvittaessa potilas ohjataan hoitoon muille erikoisaloille, mutta kokonaisvastuu hoidosta säilyy kuitenkin geriatrilla.

Koska suurin osa ikäihmisten sairauksista on pitkäaikaisia ja parantumattomia, voidaan täydellisen parantumisen sijaan tavoitella parasta mahdollista elämänlaatua hoitamalla oireita ja säilyttämällä potilaan itsenäinen toimintakyky mahdollisimman pitkään.

Geriatrian erikoislääkärin erityisosaaminen

Geriatrian erikoislääkäri on erikoistunut seuraaviin asioihin:

 • Potilaan lääkehoidon arviointi

 • Ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja toimintakyvyn ylläpitäminen

 • Ikäihmisen terveyden kaikenkattava arviointi

 • Muistihäiriöiden selvittely ja mahdollisten muistisairauksien hoito

Iäkkäiden muistisairaukset

Geriatrinen ennaltaehkäisy

Vaikka geriatria on pääsääntöisesti sairauksien hoitoa, toimintakyvyn ylläpitoa ja elämänlaadun parantamista, on ennaltaehkäisy myös tärkeä osa geriatrin työtä. Ennaltaehkäisyn tärkein osa on iäkkäiden ihmisten sairauksien proaktiivinen hoito eteen tulevien ongelmien reaktiivisen hoidon sijaan. Geriatrian erikoislääkäri osaa ennakoida pientenkin ongelmien voivan vaikeutua nopeasti, ja että ennaltaehkäisy on siitä syystä aloitettava hyvissä ajoin.

Geriatria ja seulonta

Seulonta on yksi tapa ennaltaehkäistä sairauksia ja tauteja iäkkäiden kohdalla. Seulonta aloitetaan aina tarvittaessa, mutta yleisesti vasta 65 ikävuoden jälkeen. Seulonnalla pyritään vaikuttamaan mahdollisiin sairauksiin jo sairauden alkuvaiheessa, jotta näiden kulkua voidaan seurata ja hidastaa.

Yli 65 -vuotiaille riittää pääsääntöisesti käynti terveystarkastuksessa kerran vuodessa. Yli 75 -vuotiaiden kohdalla yksilöllinen terveystarkastus on paras ratkaisu. Koska yksilöllinen terveystarkastus ei aina ole mahdollinen, on seuraavat kohdat hyvä käydä läpi tarkastuksessa:

 • Kuulontutkimus kuiskaustestillä

 • Näöntutkimus lukutestillä

 • Suonikohjujen ja säärihaavojen tutkiminen

 • Pituuden ja painon mittaus

 • Ravitsemuksen tarkistus

 • Verenpaineen mittaaminen

 • Verikokeet

Geriatria

Yleisimmät syyt tulla geriatrin vastaanotolle

Mikäli sinulla on huoli oman tai läheisen terveydestä seuraavien sairauksien kohdalla ja ikää on yli 65 vuotta, kannattaa geriatrin vastaanotolla käymistä harkita.

 • Yleisen toimintakyvyn heikkeneminen

 • Muistiongelmat ja -sairaudet

 • Sydän- ja verisuonitaudit

 • Liikunta- ja hengityselinten sairaudet

 • Uniongelmat

 • Useita sairauksia ja runsaasti lääkityksiä

 • Gerastenia eli hauraus-raihnausoireyhtymä

Iäkkäiden kohdalla muistiongelmat on yleisin syy tulla geriatrian erikoislääkärin vastaanotolle. Muistin heikentymisen huomaa usein läheinen. Muistitesti on hyvä tehdä ensin hoitajan kanssa ja mikäli jatkotutkimuksille on tarvetta, voi geriatrian lääkäri aloittaa nämä.

Trinitaksen lääkärit ovat valmiina auttamaan sinua tai läheistäsi, mikäli sille on tarvetta. Ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme, jos sinulla on kysyttävää geriatriasta.

Trinitas geriatri
Siirry sivun alkuun