Toimintakyvyn testaaminen

Toimintakyvyn testaaminen

Toimintakyvyn testaaminen

Toimintakykytestien tavoitteena on selvittää ja arvioida testattavan terveydentilaa ja fyysistä toimintakykyä. Toimintakykytesteihin sisältyy tasapaino-, liikkuvuus- ja lihasvoimatestejä. Testejä voidaan skaalata riippuen testattavan kuntotasosta ja toimintakyvystä.

Ennen testejä fysioterapeutti tekee toimintakykyä kartoittavan kyselyn testattavalle. Kyselyn avulla saadaan enemmän tietoa testattavan omasta arviosta toimintakyvystään ja toimintakykyyn liittyvistä ongelmista. Lisäksi saadaan tietoa arkipäivän toiminnoissa selviytymisestä sekä mahdollisesti käytössä olevista apuvälineistä.

Testitulosten perusteella fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo vahvistavien ja kuntouttavien harjoitteiden tekemiseen ja liikuntaan, ja laatii näistä yksilöllisen harjoitussuunnitelman.  Tavoitteena on toimintakyvyn ja terveyden tukeminen ja edistäminen, mahdollisesti jopa toimintakyvyn palauttaminen.

Olet lämpimästi tervetullut Trinitas Lääkäritalon fysioterapeutille kuntotasosi mukaiseen toimintakykytestaukseen.

Siirry sivun alkuun