Fysioterapia

Fysioterapia

Fysioterapia

Fysioterapialla tuetaan terveyttä ja toimintakykyä hoitamalla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja sekä erilaisia liikunta- tai rasitusvammoja. Fysioterapia on sekä tutkivaa, hoitavaa että ennaltaehkäisevää. Fysioterapiassa korostetaankin yksilön omaa aktiivisuutta terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Fysioterapia alkaa kuntoutujan terveyden, liikkumisen ja toimintarajoitteiden arvioimisella. Ennen muuta pyritään löytämään vaivan syy. Näiden tietojen perusteella laaditaan yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma.

Kuntoutujan omalla aktiivisuudella eli omatoimisella harjoittelulla on tärkeä rooli fysioterapiassa. On tieteellisesti todistettu, että fysioterapialla – yhdistettynä oikein suoritettuihin omaharjoitteisiin – voidaan saavuttaa pysyviä tuloksia. On täysin mahdollista päästä esimerkiksi särkylääkkeiden tarpeesta kokonaan eroon. Kunnossa pysyminen edellyttää harjoittelua myös varsinaisen fysioterapiajakson jälkeen.

Trinitas Lääkäritalon fysioterapeuteilla on laaja-alainen osaaminen tuki- ja liikuntaelimistön ongelmatilanteiden hoidosta ja kartoituksesta.

 

Siirry sivun alkuun