Geriatripalvelumme terveyskeskuksissa

Palvelut terveyskeskuksille

Palvelut terveyskeskuksille

Trinitas Lääkäritalon geriatrit ovat kuntien tuottamien terveyspalveluiden apuna silloin kun tarvitaan geriatrista osaamista. Kustannustehokkuuslaskelmien mukaan etälääkäripalvelumme tuottavat kunnille merkittäviä säästöjä. Olemme pystyneet tuottamaan esimerkiksi noin 20 000 asukkaan väestöpohjalle vuosittaisen 478.000 € säästön. Terveyskeskuksille tarjottaviin palveluihin kuuluvat:

    • eGeriatrin poliklinikkapalvelut terveyskeskuksissa
    • eGeriatrin seniorikiertopalvelut terveyskeskussairaaloissa
    • eGeriatri kotihoidon palvelut
Trinitas geriatriapalvelut terveyskeskuksille

eGeriatrin poliklinikkapalvelut terveyskeskuksille

eGeriatrian poliklinikkapalvelumme mahdollistavat geriatrin vastaanoton jokaisessa suomalaisessa terveyskeskuksessa.

Potilasta hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja kutsuu potilaan vastaanottohuoneeseen ja toimii vastaanottotapahtuman yhdyshenkilönä. Geriatrimme on läsnä videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Hän keskustelee potilaan ja sairaanhoitajan kanssa, ohjaa vastaaottotapahtuman kulkua ja huolehtii potilaansa asianmukaisesta tutkimuksesta sekä johtopäätösten ja hoitosuunnitelman toteutumisesta.

Reaaliaikainen geriatrian konsultaatiopalvelumme vastaa uusiin hoidollisiin haasteisiin välittömästi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi muistisairaan potilaamme ongelmien ratkaisun ajoissa. Näin vältytään turhilta osastojaksoilta ja elämä voi jatkua kotona.

Asiakastyytyväisyyskyselymme mukaan 94,6 % potilaistamme pitää geriatrin etävastaanottoa yhtä hyvänä tai parempana kuin tavanomaista vastaanottoa. Geriatrinen poliklinikkatoiminta on myös tieteellisesti hyväksytty toimintatapa

Trinitas eGeriatri

eGeriatrin seniorikiertopalvelut terveyskeskussairaaloille

Sairaalatasoista hoitoa vaativaa lasta hoitaa pediatri, työikäistä kunkin alan erikoislääkäri. Vastaako terveyskeskussairaalanne varttuneen ihmisen hoidosta geriatri?

eGeriatrin seniorikiertopalvelumme varmistaa, että terveyskeskussairaalassa annettu hoito on erikoislääkäritasoista. Geriatrimme on läsnä potilaskierrolla ns. kiertokärryn tietokoneen näytöllä. Hän keskustelee potilaan, kiertävän lääkärin ja hoitajan kanssa ja etsii yhteistyössä ratkaisun kulloiseenkin ongelmaan paneutuen potilasasiakirjatietoihin.

Potilas toipuu geriatrisen konsultaatiotuen seurauksena sairaudestaan osoitetusti nopeammin ja parempaan toimintakykyyn. Osaston lääkärin ja hoitajan työtyytyväisyys paranee ja he kokevat kehittyvänsä työssään ammatillisesti. Lisäksi osastonkierrot tehostuvat.

 

Siirry sivun alkuun